PAI E FILHO COMPARTILHAM O MESMO NOME:

PAI E FILHO COMPARTILHAM O MESMO NOME:
"NÃO HÁ SALVAÇÃO EM NINGUÉM MAIS!".

sábado, 17 de março de 2012

QUAL O PODER DE: "SATANÁS NA PALAVRA DO ETERNO?":

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
2
1 διο αναπολογητος ει ω ανθρωπε πας ο κρινων εν ω γαρ κρινεις τον ετερον σεαυτον κατακρινεις τα γαρ αυτα πρασσεις ο κρινων
2 οιδαμεν δε οτι το κριμα του θεου εστιν κατα αληθειαν επι τους τα τοιαυτα πρασσοντας
3 λογιζη δε τουτο ω ανθρωπε ο κρινων τους τα τοιαυτα πρασσοντας και ποιων αυτα οτι συ εκφευξη το κριμα του θεου
4 η του πλουτου της χρηστοτητος αυτου και της ανοχης και της μακροθυμιας καταφρονεις αγνοων οτι το χρηστον του θεου εις μετανοιαν σε αγει
5 κατα δε την σκληροτητα σου και αμετανοητον καρδιαν θησαυριζεις σεαυτω οργην εν ημερα οργης και αποκαλυψεως δικαιοκρισιας του θεου
6 ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου
7 τοις μεν καθ υπομονην εργου αγαθου δοξαν και τιμην και αφθαρσιαν ζητουσιν ζωην αιωνιον
8 τοις δε εξ εριθειας και απειθουσιν μεν τη αληθεια πειθομενοις δε τη αδικια θυμος και οργη
9 θλιψις και στενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου του κατεργαζομενου το κακον ιουδαιου τε πρωτον και ελληνος
10 δοξα δε και τιμη και ειρηνη παντι τω εργαζομενω το αγαθον ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι
11 ου γαρ εστιν προσωποληψια παρα τω θεω
12 οσοι γαρ ανομως ημαρτον ανομως και απολουνται και οσοι εν νομω ημαρτον δια νομου κριθησονται
13 ου γαρ οι ακροαται του νομου δικαιοι παρα τω θεω αλλ οι ποιηται του νομου δικαιωθησονται
14 οταν γαρ εθνη τα μη νομον εχοντα φυσει τα του νομου ποιη ουτοι νομον μη εχοντες εαυτοις εισιν νομος
15 οιτινες ενδεικνυνται το εργον του νομου γραπτον εν ταις καρδιαις αυτων συμμαρτυρουσης αυτων της συνειδησεως και μεταξυ αλληλων των λογισμων κατηγορουντων η και απολογουμενων
16 εν ημερα οτε κρινει ο θεος τα κρυπτα των ανθρωπων κατα το ευαγγελιον μου δια ιησου χριστου
17 ιδε συ ιουδαιος επονομαζη και επαναπαυη τω νομω και καυχασαι εν θεω
18 και γινωσκεις το θελημα και δοκιμαζεις τα διαφεροντα κατηχουμενος εκ του νομου
19 πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει
20 παιδευτην αφρονων διδασκαλον νηπιων εχοντα την μορφωσιν της γνωσεως και της αληθειας εν τω νομω
21 ο ουν διδασκων ετερον σεαυτον ου διδασκεις ο κηρυσσων μη κλεπτειν κλεπτεις
22 ο λεγων μη μοιχευειν μοιχευεις ο βδελυσσομενος τα ειδωλα ιεροσυλεις
23 ος εν νομω καυχασαι δια της παραβασεως του νομου τον θεον ατιμαζεις
24 το γαρ ονομα του θεου δι υμας βλασφημειται εν τοις εθνεσιν καθως γεγραπται
25 περιτομη μεν γαρ ωφελει εαν νομον πρασσης εαν δε παραβατης νομου ης η περιτομη σου ακροβυστια γεγονεν
26 εαν ουν η ακροβυστια τα δικαιωματα του νομου φυλασση ουχι η ακροβυστια αυτου εις περιτομην λογισθησεται
27 και κρινει η εκ φυσεως ακροβυστια τον νομον τελουσα σε τον δια γραμματος και περιτομης παραβατην νομου
28 ου γαρ ο εν τω φανερω ιουδαιος εστιν ουδε η εν τω φανερω εν σαρκι περιτομη
29 αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

Epístola do Apóstolo Paulo aos
ROMANOS
A impenitência dos judeus. A justiça de Deus
2 1 Portanto, és inescusável quando julgas, aó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro; pois tu, que julgas, fazes o mesmo. 2 E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. 3 E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? 4 Ou desprezas tu as briquezas da sua benignidade, e paciência, e clonganimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? 5 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, dentesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, 6 o qual recompensará ecada um segundo as suas obras, 7 a saber: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, e honra, e incorrupção; 8 mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade fe obedientes à iniquidade; 9 tribulação e angústia sobre toda alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu ge também do grego; 10 glória, porém, he honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego; 11 porque, para com iDeus, não há acepção de pessoas.
12 Porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão; e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. 13 Porque os que ouvem a lei não são justos jdiante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14 Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, 15 os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, 16 no dia em que Deus khá de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.
Os judeus são inescusáveis. A verdadeira circuncisão
17 Eis que tu, que tens por lsobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus; 18 e sabes a sua vontade, me aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei; 19 e confias que és guia dos ncegos, luz dos que estão em trevas, 20 instruidor dos néscios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência oe da verdade na lei; 21 tu, pois, pque ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? 22 Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, qcometes sacrilégio? 23 Tu, que te glorias na lei, rdesonras a Deus pela transgressão da lei? 24 Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de svós.
25 Porque a circuncisão é, tna verdade, proveitosa, se tu guardares a lei; mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. 26 Se, pois, a incircuncisão uguardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? 27 E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te vjulgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? 28 Porque não é judeu wo que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. 29 Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, xa que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.

"CONSEGUEM VER AONDE ESTÁ A BLASFÊMIA??? NÃO???? [QUANDO O TÍTULO: 'DEUS' É UM NOME? E SE SEU NOME É BLASFEMADO! COMO DIZ A ESCRITURA SAGRADA!!!! QUAL O SEU NOME PARA SER BLASFEMADO?????]. É EXATAMENTE NESSE PONTO QUE A BLASFÊMIA É INSTALADA! POIS SEU NOME FOI RETIRADO DA ESCRITURA SAGRADA ATUAL E DAS BÍBLIAS POR VONTADE HUMANA SOMENTE!!!! COMO A PROFECIA DE DANI'EL 8,12: (POR CAUSA DO PECADO, O EXÉRCITO FOI POSTO SOB SEU PODER, BEM COMO A OFERTA QUEIMADA REGULAR. ELE ATIROU A VERDADE AO SOLO, ENQUANTO AGIA E PROSPERAVA!). COMO A VERDADE DO CRIADOR PODE SER JOGADA AO SOLO E PROSPERAR????? NA BLASFÊMIA DO SEU NOME SANTO E SAGRADO SOMENTE!!!!" POR ISSO EU O LOUVO O ÚNICO: HALLELU-YAH [LOUVOR AO ÚNICO]! YHVH - YHV - Y' H' U' SHÚA (O ÚNICO NOME QUE PODE NOS SALVAR: YAHUSHÚA)! AMÉN - ASSIM SEJA!

BÍBLIA DIGITAL LIBRONIX; BÍBLIA DIGITAL DE ALMEIDA; BÍBLIA DE ESTUDO JUDAICA COMPLETA - FORAM USADAS NESSE ESTUDO! COM MEUS GRIFOS: ANSELMO ESTEVAN - FORMADO EM BACHAREL EM TEOLOGIA PELA FACULDADE IBETEL DE SUZANO S. P. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário